Nasze przedszkole

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku o powierzchni użytkowej 600m2 z dala od zgiełku ulicznego, na jednym z kaliskich osiedli „Winiary” na obrzeżach miasta Kalisza. Bezpośrednio graniczy z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 6.

Przedszkole dysponuje czterema słonecznymi salami zajęć i jedną salą rekreacyjną.

Otoczone jest dużą ilością zieleni i znajduje się w pobliżu lasu. Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród rodziców.

Organizuje wiele ciekawych wycieczek, szczególnie przyrodniczych, dokumentowanych zdjęciami i zbiorem okazów przyrody oraz uroczystości i imprez przedszkolnych. Dzieci są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole od kilku lat aktywnie bierze udział w konkursach między przedszkolnych, do których należą:
Kaliskie Spotkania Teatralne (wyróżnienia indywidualne dla dzieci 2004 r., półfinał 2005 r., półfinał 2007 r., I miejsce w 2008 r., II miejsce w 2010r., II miejsce w 2011 r.), Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej PYZA (wyróżnienie 2006r, I miejsce 2007r), Igrzyska Olimpijskie Przedszkolaków, Konkurs przyrodniczo-ekologiczny, 2008r. Konkurs plastyczny „Cztery pory roku” (wyróżnienia i nagrody 2002-2007), Konkurs recytatorski „Poezja Przedszkolaka”, Dziecięca Piosenka Przedszkolna, Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych w MDK w Kaliszu.

Od 2008r. Przedszkole realizuje program edukacji przyrodniczo-ekologicznej opracowany przez nauczycieli przedszkola pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie” przy współpracy z Leśnym Centrum Edukacyjnym – Las Winiary.

W naszym przedszkolu:

1.Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.
2.Pomagamy wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich talentu
3.Wyrabiamy wrażliwość na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce
4.Organizujemy atrakcyjne zajęcia z uwzględnieniem różnorodnych form twórczości i ekspresji muzycznej, plastycznej i słownej, dzięki którym nasi wychowankowie osiągają „gotowość szkolną”
5.Uznajemy priorytet domu rodzinnego w wychowaniu, pełniąc wobec rodziny funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
6.Wszyscy pracownicy są wychowawcami, wychowują swoją postawą i tym samym wpływają na kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.