Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta edukacyjna

Nasze przedszkole:

Organizuje wiele ciekawych wycieczek, szczególnie przyrodniczych, dokumentowanych zdjęciami i zbiorem okazów przyrody oraz uroczystości i imprez przedszkolnych. Dzieci są dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Przedszkole od kilku lat aktywnie bierze udział w konkursach między przedszkolnych, do których należą:
Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej PYZA, Igrzyska Olimpijskie Przedszkolaków, Konkurs przyrodniczo-ekologiczny,  Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”, Konkurs recytatorski „Poezja Przedszkolaka”, Dziecięca Piosenka Przedszkolna, Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych w MDK w Kaliszu. Nasi wychowankowie wielokrotnie zdobywali nagrody, wyróżnienia i osiągali wiele sukcesów w wielu konkursach.

Od 2008r. Przedszkole realizuje program edukacji przyrodniczo-ekologicznej opracowany przez nauczycieli przedszkola pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie” przy współpracy z Leśnym Centrum Edukacyjnym – Las Winiary. W każdej grupie wiekowej realizowany jest program nauki języka angielskiego.

Godziny funkcjonowania przedszkola: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 16.00

Godziny bezpłatne w ramach, których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują między 8.00 – 13.00.

Liczba oddziałów: 3

W naszym przedszkolu:

 • Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Pomagamy wszystkim dzieciom w pełnym rozwoju ich talentu.
 • Wyrabiamy wrażliwość na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce.
 • Organizujemy atrakcyjne zajęcia z uwzględnieniem różnorodnych form twórczości i ekspresji muzycznej, plastycznej i słownej, dzięki którym nasi wychowankowie osiągają „gotowość szkolną”.
 • Tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę.
 • Wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania.
 • Uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka.
 • Zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną.
 • Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe.
 • Promujemy zdrowy styl życia.
 • Uznajemy priorytet domu rodzinnego w wychowaniu, pełniąc wobec rodziny funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 • Wszyscy pracownicy są wychowawcami, wychowują swoją postawą i tym samym wpływają na kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci.

Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Zajęcia dodatkowe:

 • religia
 • rytmika
 • zajęcia taneczne
 • logopedia
 • zajęcia sportowe z piłką

Kalendarz imprez i uroczystości:

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Skupiamy się przede wszystkim na edukacji przyrodniczo-ekologicznej małych przedszkolaków. Posiadamy kalendarz uroczystości w ramach którego planujemy zadania na rok szkolny:

 • Akcja „Sprzątanie świata”
 • Święto Pieczonego Ziemniaka
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilijne spotkanie z rodzicami „Jasełka”
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Dzień Ziemi
 • Kaliskie Spotkania Teatralne przedszkolaków
 • Uroczystość z okazji Dnia Flagi
 • Dzień mamy i Taty 
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie edukacji przedszkolnej

Współpraca przedszkola z rodzicami:

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, Radą Rodziców i środowiskiem lokalnym. Opracowujemy i realizujemy „Plany współpracy z rodzicami”.
Wielu rodziców chętnie włącza się w organizację wycieczek, imprez i uroczystości, organizowanie pogadanek dla dzieci (pielęgniarka, policjant, strażak). Rodzice uczestniczyli w realizacji programów ogólnopolskich „Czyste powietrze wokół nas” „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, "Przyjaciele Zippiego" . Angażowali się również  w przygotowanie strojów teatralnych, wystawiali spektakle teatralne dla dzieci.

Przybliżamy rodzicom specyfikę pracy z dzieckiem głównie poprzez:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 •  rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,
 •  prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
 •  zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców
 • zajęcia otwarte i warsztatowe wystawy, wycieczki,
 • udział w uroczystościach przedszkolnych i integracyjnych rodziców z dziećmi.

Współpraca ze środowiskiem:

Nasze przedszkole ceni sobie współpracę z innymi przedszkolami poprzez udział w konkursach, uroczystościach, ponadto współpracujemy z:

 •  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  – opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 •  Szkołą Podstawową nr 6 w Kaliszu – zwiedzanie szkoły, udział dzieci w lekcjach „otwartych”, spotkania podczas różnych uroczystości, konkursów.
 •  Biblioteką w Opatówku – zwiedzanie biblioteki, udział w konkursach, prelekcjach, uczestniczymy  w akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 • Nadleśnictwem Kalisz– spotkania z leśnikami, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, systematyczne zajęcia w LCE Las Winiarski.
 • MDK w Kaliszu – udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta, zwiedzanie wystaw.
 • Komendą Miejską Policji – pokazy dla dzieci, pogadanki.
 •  Komendą Straży Pożarnej – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
 •  Urzędem Miasta Kalisza  – udział w akcjach i przedsięwzięciach.
 •  Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kaliszu– udział w programach i akcjach.
 • Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kaliszu.
 • Rzemieślnikami i zakładami pracy – pogadanki, wycieczki.